Mottakelse for nye advokater

Her får du mulighet til å møte sentrale aktører fra jussens verden, representanter fra Advokatforeningen, kollegaer og tidligere studievenner.

Arrangementet er gratis for de inviterte og etter mottakelsen inviteres du til å bli med på Advokatfesten samme sted.

Personlig invitasjon vil bli sendt ut til alle som mottok bevilling i løpet av 2022.