Kurs

Velg blant 45 temaer fordelt på 9 fagstolper

Sett sammen ditt eget kurs eller følg ett av våre faste fagstolper i sin helhet:

  • Næringseiendom
  • Det årlige arbeidsrettskurset
  • Det årlige forsvarerkurset
  • Familie- og arverett
  • Selskapsrett

Alle kursene holdes på Oslo Kongressenter Fokets Hus, rett ved Youngstorget i Oslo. 
Det blir gode muligheter for å mingle, spise og hygge seg i pausene. 

Alt om arrangementet tilpasset din påmelding vil være tilgjengelig via vår web-app. All kursdokumentasjon er elektronisk og som deltaker får du i en begrenset periode, tilgang til all kursdokumentasjon for alle 45 temaene.

Det årlige arbeidsrettskurset har i år samme varighet som de øvrige fagstolpene. Parallellsesjonene er lagt inn under Aktuelle tema 4, del 4 og del 5 (fredag). Det gjøres opptak av de to parallellsesjonene som går på fredag, og i etterkant blir disse tilgjengelig på Jus.no for de deltakere som deltar på hele eller deler av arbeidsrettskurset.

I år har vi valgt å ha fokus på Advokatenes fagdager som den fysiske møteplassen. Som deltaker får du timer med faglig påfyll i salene, samtidig som du kan bruke de gode pausene til det sosiale fellesskapet – eller fortsette den faglige diskusjonen hvis du har behov for det. 

Se programmet og meld deg på Advokatenes fagdager 2023

Vi spiller vi inn et utvalg av de mest populære foredragene og legger dem ut som e-kurs i løpet av 2023. Disse e-kursene vil inngå i abonnementet JUS Digital og ellers være tilgjengelig på jus.no.

Les mer om JUS Digital.

Kursavgift 2023

Kursavgiften er kr 6 750,- for medlemmer av Advokatforeningen/Juristforbundet og kr 8 100,- for andre.

Påmeldingsfristen er tirsdag 2. mai.

Ved avmelding etter 2. mai er gebyret 50 % av kursavgiften. Avmelding en uke før kursstart gir full kursavgift.

Bestill gjerne festbillett sammen med kurset! 
Her kan du melde deg på kurs og fest.
Her kan du kjøpe billett hvis du kun vil delta på festen.

Etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer

Deltakelse på Advokatenes fagdager gir 10 juridiske timer etterutdanning. Det årlige arbeidsrettskurset har i år samme varighet som de øvrige fagstolpene. Det gir derfor i alt 10 juridiske timer. De tre parallell-sesjonene som ellers er en del arbeidsrettskurset, tilbys deltakerne på arbeidsrettsstolpen som e-kurs i etterkant av fagdagene. Gjennomføring av e-kursene gir ytterligere juridiske timer.

Næringseiendom gir 10 eiendomstimer iht. Finanstilsynets krav om etterutdanning. Aktuelle temaer 2 del 2 (Fra nabovarsel til ferdigattest) gir 1 eiendomstime og del 3 (Veiopparbeidelse etter plan- og bygningsloven) gir 2 eiendomstimer.