Behandling av personopplysninger

Advokatenes fagdager er et samarbeidsprosjekt mellom Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter.

Juristenes Utdanningssenter ble etablert i 1992, og er en selveiende ideell forening (not-for-profit), med Advokatforeningen og Juristforbundet som medlemmer.

Når du melder deg på Advokatenes fagdager så melder du deg på via Advokatenesfagdager.no som ligger på Advokatforeningens nettsider under domenet Advokatforeningen.no.

Informasjon om deg lagres i Juristenes Utdanningssenter sitt kurssystem.

Under Advokatenes fagdager vises informasjon om arrangementet i Tappin. JUS deler navn, e-postadresser og mobilnummer med Tappin.

Lenke til personvernerklæring for Juristenes Utdanningssenter.

Lenke til personvernerklæring for Advokatforeningen.