Program 2023

  Næringseiendom Arbeidsrett Forsvarerkurs Familie- og arverett Selskapsrett Aktuelle temaer 1 Aktuelle temaer 2 Aktuelle temaer 3 Aktuelle temaer 4
  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle
Torsdag 1. juni

09.30

Mingling i foajeen Oslo Kongressenter Folkets Hus

Del 1

10.15

Utleie av bygg under oppføring og leiertilpasninger

Fulltegnet

Nytt i arbeidsretten – rettsutvikling i Norge

Fulltegnet

Nytt i strafferetten

Fulltegnet

Uskiftet bo

Fulltegnet

Hvordan bør en aksjonæravtale utformes og partenes exit fra et aksjeselskap reguleres?

Fulltegnet

Hvordan lykkes i en mekling? Hva bør du huske på, og hvilke feller bør du unngå?

Fulltegnet

Når leietaker sliter økonomisk

Fulltegnet

Reglene som gjelder ved salg av varer og tjenester

Fulltegnet

Advokaters bruk av EMK

Fulltegnet

12.00

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

13.00

Aksjonæravtale i eiendomsselskap

Fulltegnet

To tema: Nytt i arbeidsretten forts. Nytt i rettsutvikling i EU/EØS

Fulltegnet

Sakkyndighet og bruk av DNA-bevis i strafferettspleien

Fulltegnet

Oppløsning av sameie mellom ektefeller

Fulltegnet

Aksjebaserte incentivordninger

Fulltegnet

Effektiv kommunikasjon i forhandlinger

Fulltegnet

Fra nabovarsel til ferdigattest

Fulltegnet

Direktekrav mot forsikringsselskaper

Fulltegnet

Foreldelse – de største fallgruvene ved fristavbrudd HR-2023-93-A

Fulltegnet

14.45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15.15

Kjøp av boligutviklingstomter

Fulltegnet

Arbeidsrett og bærekraft

Fulltegnet

Fra tilsyn til straffesak

Fulltegnet

Ekteskapsloven § 58 – gjeldsfradrag på felleseieskifte

Fulltegnet

Omgåelser innenfor selskapsretten – grensen mellom lovlige tilpasninger og ulovlige omgåelser

Fulltegnet

Verktøy for effektiv gjennomføring av kommersielle tvistesaker. Hva bør man og hva bør man ikke gjøre bruk av?

Fulltegnet

Veiopparbeidelse etter plan- og bygningsloven – rettslig og praktisk gjennomgang

Fulltegnet

Åpenhetsloven – hvordan bistå klienter med loven i praksis?

Fulltegnet

Avtalte misligholdsbeføyelser

Fulltegnet

17.00

Afterwork i foajeen Oslo Kongressenter Folkets Hus

18.00

Advokatfesten

Fredag 2. juni

Del 4

09.00

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler – hvor står vi nå?

Fulltegnet

Innleie

Fulltegnet

Nye retningslinjer for mer effektiv behandling av straffesaker i tingrett og lagmannsrett

Fulltegnet

Dødsbo- og felleseieskifte

Fulltegnet

Aksjelovens regler om utdeling, kreditt og sikkerhetsstillelse samt avtaler med aksjeeier mv. En innføring

Fulltegnet

Sakkyndigbevis i kommersielle tvister

Fulltegnet

Erstatningsutmåling i personskadesaker

Kansellert

Personvern i arbeidsforhold

Fulltegnet

Dypdykk i tipssaken og det rettslige bakteppet

Fulltegnet

Parallellsesjon til arbeidsretten

10.45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11.30

Delavståelse fra næringseiendom – prosessen og erstatningsposisjonene

Fulltegnet

To tema: Arbeidsavtalers funksjon som både rettslig regulering og informasjon. Konfidensialitet og innsyn i varslingssaker

Fulltegnet

Barn og straff

Fulltegnet

Testamenter

Fulltegnet

Styrets ansvar for bærekraftig selskapsledelse – forberedelse til klimarelaterte erstatningssøksmål mot styremedlemmer

Fulltegnet

Bevistilgang under saksforberedelse i sivile saker – med fokus på digitale bevis

Fulltegnet

Grunnrentebeskatning i sin alminnelighet – en sammenligning av de ulike grunnrenteregimene

Kansellert

Topp 10 konkurranserettslige fallgruver

Fulltegnet

Atypiske arbeidsforhold i et EØS-rettslig perspektiv

Fulltegnet

Parallellsesjon til arbeidsretten

13.15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på